Ochrana proti rekurzivnímu volání při zpracování Django signálu

V některých situacích můžeme při zpracování Django signálu narazit na problém rekurzivního volání jeho receiveru. Typicky se tak děje například u post_save signálu, jehož receiver upraví a uloží instanci modelu (přidá timestamp, upraví data…).

V minulosti jsem často (špatně!) používal následující pattern:

from django.db.models.signals import post_save
from django.dispatch import receiver

@receiver(post_save, sender=SomeModel)
def do_something_with_instance(instance, **kwargs):
  """
  Do not do this!
  """
  post_save.disconnect(do_something_with_instance, sender=SomeModel)

  instance.foo = bar()
  instance.save()

  post_save.connect(do_something_with_instance, sender=SomeModel)

Na první pohled se může zdát, že jde o elegantní řešení — přijmeme signál, dočasně odpojíme receiver, zpracujeme, co potřebujeme, a receiver znovu připojíme. Kód má však několik nedostatků:

 • Zatímco je signál odpojený, nevolá se receiver pro ostatní instance (pro ilustraci si představme, že funkce bar() běží „dlouho“).
 • Pokud mezi odpojením a opětovným připojením nastane nějaká chyba, signál už zůstane navždy odpojený.

Toto téma je podrobně rozebráno na http://stackoverflow.com/a/28369908/752142. Ze stejného vlákna jsem se inspiroval a následující řešení s úspěchem používám ve svých projektech:

from functools import wraps


def prevent_receiver_recursion(receiver_function):
  dirty_attr_name = '_dirty_{}'.format(receiver_function.__name__)

  @wraps(receiver_function)
  def wrapper(sender, instance=None, *args, **kwargs):
    if not instance or hasattr(instance, dirty_attr_name):
      # Do nothing
      return

    try:
      setattr(instance, dirty_attr_name, True)
      receiver_function(sender, instance, *args, **kwargs)
    finally:
      delattr(instance, dirty_attr_name)

  return wrapper 

Myšlenka je jednoduchá, po dobu vykonávání receiveru má instance nastavený atribut, který ji „zamkne“. Použití dekorátoru je následující:

from django.db.models.signals import post_save
from django.dispatch import receiver

@receiver(post_save, sender=SomeModel)
@prevent_receiver_recursion
def do_something_with_instance(instance, **kwargs):
  instance.foo = bar()
  instance.save()

Komentáře