Užitečné funkce Djanga (o kterých jste možná nevěděli)

, upraveno

Do tohoto článku si s dovolením odložím několik drobných ale užitečných funkcí Djanga.

defaults parametr metody get_or_create

Metoda get_or_create na manageru modelů je známá a používaná — pokud get(**params) query vyhodí DoesNotExist, Django uloží do databáze nový objekt. Až doposud jsem však neznal a nepoužíval volitelný argument defaults. Pokud jej předáte, Django nepoužije tato data pro dotaz do databáze (SELECT), ale jen pro vytvoření nové instance (INSERT, tj. pokud nebyl záznam v databázi nalezen).

Typický use case může být například: u nějakého objektu chcete ukládat informaci o jeho vytvoření. V následující ukázce se Django nejprve pokusí získat existující objekt podle dvou atributů user a foo, a pokud se mu to nepodaří, založí nový objekt s vyplněným atributem datetime_created.

Tip: timezone.now (bez ()) není chyba. get_or_create přijímá i callable, které zavolá v ten správný okamžik.

from django.utils import timezone

my_model_obj, created = MyModel.objects.get_or_create(
        user=request.user,
        foo=bar,
        defaults={'datetime_created': timezone.now}
)

Redirect na detail objektu

Nepsaným (volitelným) pravidlem je definovat metodu get_absolute_url na modelu.

from django.core.urlresolvers import reverse
from django.db import models

class MyModel(models.Model):
  # ...

  def get_absolute_url(self) -> str:
    return reverse('my_app:my_model_detail', args=(self.id,))

Django tuto metodu zná a například funkce redirect ji umí sama zavolat a přesměrovat požadavek na detail patřičného objektu.

Ukázka v praxi:

from django.views.generic import View
from django.http import HttpRequest, HttpResponseRedirect
from django.http import HttpRequest
from django.shortcuts import redirect

class MyView(View):
  # ...

  def post(self, request: HttpRequest, *args, **kwargs) -> HttpResponseRedirect:
    obj = MyModel.objects.get(pk=42)

    # ...
    # ...

    return redirect(obj) # No need to use reverse(view_name:...)

get_object_or_404 a vlastní queryset

Další běžně známá je funkce get_object_or_404. Užitečné na ní je, že kromě třídy modelu přijímá i queryset. Můžete tak snadno omezit množinu dat, ve kterých Django hledá daný objekt před vyhozením 404.

# Get only PUBLISHED objects
my_obj = get_object_or_404(MyModel.objects.filter(is_published=True), pk=42)

Context v šabloně

Vyrenderovaná Django šablona pomocí CBV (Class Based Views) dostává defaultně proměnnou view ve svém kontextu. Tato proměnná — jak napovídá název — obsahuje instanci view. Tuto funkcionalitu má na starost django.views.generic.base.ContextMixin, od kterého dědí většina tříd z CBV.

Tuto vlastnost je možné využít k volání metod z šablony — avšak jen takových, které nepřijímají žádné parametry.

view.py:

from django.views.generic import TemplateView

class IndexTemplateView(TemplateView):
  template_name = "foo/some_page.html"

  def get_world(self):
    return "world"

foo/some_page.html:

<h1>Hello {{ view.get_world }}</h1>

Obecně však takovýto přístup nemohu doporučit. Volat view metodu z šablony není dobrá praxe — Django šablony by měly zůstat ideálně velmi hloupé. Více o tomto tématu na Reinout van Rees: No need to use get_context_data, use {{ view.some_method }}.


Komentáře